Centrum Handlowe Nowy Rynek w Jeleniej Górze
Instalacje elektryczne
Instalacje oświetleniowe
Zasilania urządzeń p. poż.
Prefabrykacje rozdzielnic