Instalacje oświetleniowe

Poza tym w w/w obiekcie wykonaliśmy:
Instalacje elektryczne
Instalacja p. poż
Instalacja SSWiN oraz CCTV
Prefabrykacje rozdzielnic