Oprócz oferty handlowej dotyczącej szeroko pojętych artykułów elektrycznych oferujemy możliwość wykonawstwa usług elektroinstalacyjnych w zakresie:
• instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych;
• instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej;
• instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych;
• instalacje odgromowe, instalacje uziemiające i wyrównawcze;
• budowę linii SN/nn, napowietrznych oraz kablowych;
• instalacji sygnalizacyjnych;  instalacje SSP oraz SO;
• instalacje SSWiN;
• instalacje CCTV;
• instalacji sterowniczych;
• instalacji okablowań strukturalnych;
• budowę stacji transformatorowych SN/nn;
• budowę systemów kompensacji mocy biernej;
• pomiary natężenia oświetlenia;
• pomiary i badania instalacji elektrycznych w pełnym zakresie;


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Oprócz powyższych usług oferujemy również kompleksowe usługi w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez:
• analizę zapotrzebowania na energię elektryczną,
• kompleksowy dobór odpowiednich rozwiązań instalacji i wybór osprzętu,
• doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej mocy oraz usytuowania instalacji fotowoltaicznej,
• kompleksowy montaż i uruchomienie.